Hem

Just nuVälkommen till Kungsbackatraktens biodlarförening

 

Vår förening har nu ca 189 medlemmar som har sina bisamhällen spridda över större delen av Kungsbacka kommun.

 

Föreningen bildades 1938 och hade i starten 5 medlemmar. Med dagens ca 189 medlemmar är vi nu den största av Hallandsdistriktets 11 föreningar och ingår i den övergripande riksorganisationen Sveriges Biodlares Riksförbund SBR.

Sedan 50 år tillbaka har de flesta av föreningens medlemmar valt att ha Buckfastbin för att minska risken att få arga bin efter olämpliga korsningar med andra raser.

År 2002 upptäcktes varroakvalster på bin i Gällinge och nu har alla kvalster. Vi har valt att arbeta med ekologiska bekämpningsmetoder i stället för kemiska för att hålla nere kvalsternivån och få behålla friska bin.

Föreningens mål

Kungsbackatraktens biodlarförening har som mål är att:

  • Sprida och fördjupa kunskap om och förståelse för biodling
  • Öka intresset för biodling och därmed få fler biodlare
  • Vara ett forum för biodlare att träffas, lära av varandra och få inspiration.

Genom att delta i olika aktiviteter riktade till allmänheten försöker vi sprida kunsap om biodling och intressera fler för att börja.


 Föreningsbigården

Under sommarhalvåret träffas vi regelbundet i föreningsbigården för praktiskt erfarenhetsutbyte, träning och trevlig samvaro.

Vår föreningsbigård ligger i Li på Fjärås Bräcka.

Du som är lite (?)  nyfiken på bin är välkommen att besöka någon av våra träffar. Det är bara att komma – vi har bislöja att låna ut så du behöver inte känna någon oro för att gå nära och titta på våra bin.

För aktuellt bigårdsprogram se Kalendarium.

Nybörjarkurser och fortbildning

Under de senaste åren har vi med glädje märkt ett ökat intresse för biodling.

Många naturintresserade människor har uppmärksammat vikten av att det finns pollinerande insekter. Samtidigt har massmedia skrivit artiklar om bidöd och olika hot mot bin, humlor och solitärbin.

Vi behöver bli fler biodlare och vi behöver fler bisamhällen.

Därför ordnar vår förening varje år med start i februari nybörjarkurser för biodlare. De senaste åren har intresset varit så stort att vi fått dubblera kurserna. I föreningsbigården kan man komplettera sina nya teoretiska kunskaper med praktisk övning under handledning.

Under vinterhalvåret träffas föreningens medlemmar kring något biodlingstema för att födjupa sina kunskaper tillsammans med någon inbjuden föredragshållare. Se vidare i Kalendariet

Avelsarbete och drottningodling

Oavsett om vi som biodlare har Buckfastbin, Ligusticabin eller Krainerbin eller någon annan biras så vill vi också ha bin som är:

  • Lättskötta – lugna och kakfasta
  • Duktiga samlare
  • Svärmtröga
  • Motståndskraftiga mot sjukdomar
  • Goda övervintrare

Kort sagt vi vill ha bin som är trevliga att arbeta med.

För att få fram bin med dessa anlag krävs ett omsorgsfullt avelsarbete. Detta sker genom Svensk Biavel AB i samverkan med de fyra avelsföreningarna där föreningen Svensk Buckfastavel är en av dem. På deras hemsida www.buckfast.se kan du läsa mer om Buckfastbiet.

Nästa viktiga led för att vi ska kunna få bra bin är en drottningodling för att föröka upp de goda anlag som avelsarbetet har resulterat i. Från duktiga drottningodlare kan vi biodlare köpa bra bidrottningar till våra samhällen och sedan själva få fram nya bra bidrottningar.

Vi behöver fler drottningodlare!

Om du är intresserad – varför inte börja med en kurs i drottningodling? Föreningen kan starta en sådan när vi får intresserade som vill börja. Kontakta Marie-Louise Simonsson eller Cathrine Albertsson som är utbildningsansvariga.