Kontakt

Kontakt

 

Alla, såväl medlemmar som intresserade är alltid välkomna att kontakta styrelsen om det finns frågor eller funderingar som knyter till föreningens aktiviteter.

Föreningen håller sitt årsmöte i november månad. Till årsmötet är alla medlemmar varmt välkomna. Styrelsen kallar medlemmarna med i första hand e-postutskick. Föreningen vill i första hand skicka ut information med e-post då detta är enklare för oss. Det är också miljövänligare och mest ekonomiskt för föreningen.

Kontakta styrelsen om du är intresserad!

Kungsbackatraktens Biodlareförenings styrelse för 2021 ser ut på följande sätt:

Ordförande

Mattias Milocco
0793342322
info@ramhultagard.se

vice ordförande

Bengt Nilsson
0707122662
falared@live.se

Sekreterare

Agneta Trusell
0707456888
agneta.trusell@outlook.com

vice sekreterare

Karl-Johan Söderholm
0708693560
karl-johan.soderholm@hotmail.com

Kassör

Mariette Grattbeck
0707272570
grattbeck@gmail.com

Ledamot

Bror Simonsson
0703982544
ma.simonsson@telia.com

Ledamot

Liselotte Gunnarsson
0709936850
Gunnarsson.liselotte@gmail.com