Tjänster

Just nu

Vinterträff 1

Lördagen den 26 januari

kl 10-13 i ABF-huset

Trådning och vaxning av föreningsbigårdens ramar eller egna medhavda ramar.

 

Vinterträff 2

Lördagen den 23 februari

kl 10-13 i ABF-huset

Vi pratar om vinterdödlighet och om jordbruksverkets nya föreskrifter.

 

Vårmöte

Lördagen den 30 mars

kl 10-13 i ABF-huset

Dagordning skickas ut före mötet. Föredrag ”När byn blev med bin” av Börje Blomster från Mölndals biodlarförening


Honung till salu


Inom föreningen finns flera medlemmar som säljer honung och andra ”biprodukter” som bisalvor m.m Mest gott om honung är det efter midsommar och fram till jul. Har du tur får du kanske tag i nyslungad honung, eller din favorithonung.

I regel blir honungen mörkare ju närmare hösten vi kommer. Naturens olika växter och blommor som bina ”drar” på, påverkar honungens färg och smak. Vår-honung, hallon-honung och ljung-honung är vanligt efterfrågade sorter. Tillgång och efterfrågan kan variera stort från år till år. Vädret har en stor påverkan för bina och så även för oss människor….. för vem gillar inte sol och fint väder.

Är du är intresserad att köpa lokalt närproducerad honung så kontakta oss.


 Svärmtjänst

Ibland hamnar bina på olämpliga ställen. Det kanske är trångt inne i kupan eller några bin gör uppror och ger sig iväg med den gamla drottningen för att bilda en ny boplats. Två stycken drottningar i samma kupa fungerar nämligen inte tillsammans.

Vanligast är att svärmen (ett klot av bin som flyttar, kanske 2000 bin eller mer) sätter sig i ett träd, en buske eller på en gren ganska nära sin bostad, de just ”flyttat ut ifrån. Drottningen sitter som regel mitt inne i svärmen.Det är deras instinkt som driver dem att göra så här. Fråga biodlaren som säkert är din granne, om hjälp.

Om du inte vet om någon granne är biodlare är det bästa om du tar kontakt med den lokale bitillsyningsman Bitillsynsmän i Halland där du bor. Kanske har du har frågor och/eller vill ha hjälp med att ta omhand en oönskad bisvärm i din trädgård på huset eller annan byggnad.

I första hand försöker man flytta svärmen till ett nytt hem, det kräver viss kunskap hur man går tillväga. Kungsbackatraktens Biodlarförnings svärmtjänst hjälper dig med detta till en kostnad som i princip är en resekostnad för bilersättning.

I värsta fall kan svärmen bosätta sig inne i huset, kanske under takfoten, på vinden eller på ett annat besvärligt ställe. I dessa fall klarar man inte att flytta svärmen. Man kan då behöva ta till insektsbekämpning som du själv ansvarar för genom att anlita en firma för skadedjursbekämpning. Kontakta ditt försäkringsbolag då olika regler gäller för bolagens hem och villaförsäkringar. Men innan du gör detta tag alltid kontakt med ”din” bitillsyningsman eller vår svärmtjänst i Kungsbacka som du når via styrelsen.

Bin är fredliga djur och gör ingen skada på din egendom. Det är dessutom ont om bin och de är viktiga för naturen och oss människor. Var rädd OM bina!